അറബിക് വെക്കേഷന് ക്ലാസ്

അറബിക് വെക്കേഷന് ക്ലാസ്, ഫർവാനിയയിലും അബ്ബാസിയായിലും പരിചയ സമ്പന്നനായ ഇന്ത്യൻ അദ്യാപകൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നു.മത ഭേദമന്യേ ആർക്കും ജോയിൻ ചെയ്യാം. എഴുതാനും വായിക്കാനുംപഠിക്കാൻ പ്രത്യേക ക്‌ളാസ്സുകൾ. കോൺടാക്ട് അഷ്‌റഫ് 66107472