മൊബൈൽ ഷോപ് വാടകക്കു /വില്പനക്കു

അബ്ബാസിയയിലെ ജനത്തിരക്കുള്ള കോംപ്ലക്സിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇന്റീരിയർ വർക്കും ചെയ്ത മൊബൈൽ ഷോപ് വാടകക്കോ വില്പനക്കോ ലഭ്യമാണ്.
ലൊക്കേഷൻ ഗൾഫ് മാർട് ബിൽഡിംഗ് , കുറഞ്ഞ വാടക മാത്രം ,റെസിഡൻസ് ,കൊമേർഷ്യൽ ലൈസൻസ് ലഭ്യമാണ് .
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കു 66137330